De En Hu

Tervellenőrzés

Több évtizedes tervezési és kivitelezési tapasztalatunk szerint annak ellenére, hogy elég speciális esetekre írja elő a jogszabály a tervellenőr alkalmazását, sok problémától megkímélheti magát a Megrendelő, ha a kivitelezés megkezdése előtt az elkészült terveket tervellenőrrel átvizsgáltatja.
Nemcsak a problémák miatti stressz szüntethető meg tervellenőr alkalmazásával, hanem a kivitelezés során felmerülő komoly plusz költségek is megelőzhetők, ha időben fény derül olyan tervezési hibákra, melyekből később a kivitelezés közben időt és pénzt nem kímélő problémák adódhatnak.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet írja elő, hogy a tervellenőrzést az építtető megbízásából tervellenőri jogosultsággal rendelkező tervellenőrvégzi.

A tervellenőrré válás feltételeit a 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rögzíti, a 3., 4. és 5.§-okban:

  • szakirányú végzettség: teljes körű tervezési jogosultság, illetve ezen jogosultságnak megfelelő szakirányú, a felsőoktatásban mesterfokozatú képzésben megszerzett szakképzettség
  • nyolc év szakmai gyakorlat
  • sikeres jogosultsági vizsga

A tervellenőr feladatát Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 38/A.§ (1) bekezdése írja le.
A tervellenőr a kivitelezési tervdokumentáció tartalmának szakszerű ellenőrzését végzi két szempontból:

  • az építés minősége, a szakszerű kivitelezés biztosítása. Ez két elemből tevődik össze:
  •   1. a műszaki tartalom szakszerűsége,
  •   2. a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok ás egyéb szakmai szabályok betartása
  • az építési szakmai és az egyéb jogszabályokban meghatározott követelmények (mechanikai ellenállás és stabilitás, tűzbiztonság, higiénia, egészség- és környezetvédelem, használati biztonság, zaj és rezgés elleni védelem, energiatakarékosság, hővédelem, életvédelem és katasztrófavédelem) érvényre juttatása.

A tervellenőr az ellenőrzés során tervellenőri nyilatkozatot készít, amelyben leírja, hogy

  • az általa ellenőrzött műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak
  • a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossággal legalább egyenértékű, továbbá
  • az engedélyezési dokumentációtól mennyiben tér el a kivitelezési dokumentáció, a jogszabályok keretein belül.
Copyright © 2013 MG Építész - Minden jog fenntartva!
Tárhely & tervezés: Arteries Studio